Vrácení zboží a reklamace

Reklamační řád

 

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce.

Zboží nelze vracet poštou na dobírku. 

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným ) a označené původní identifikační etiketou zboží pokud jí produkt obsahuje. Také je nutno doložit doklad – fakturu (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu).

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé anebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody anebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

 

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na obchod@coque.cz).

 

Postup při vrácení zboží

Nesplnil kousek vaše očekávání? Nebo nesplnil očekávání někoho jiného? Nezoufejte, zakoupené zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s vyplněným formulářem pro vrácení/reklamaci zboží. Tento formulář můžete přiložit přímo k vrácenému zboží, nebo nám ho zaslat na e-mail obchod@coque.cz. 

Formulář pro vrácení zboží si můžete stáhnout níže ve verzi word či v pdf.

Zaplacenou částku za vrácené zboží vám pošleme na bankovní účet uvedený ve vyplněném formuláři, který od vás obdržíme.

 

Kompletní nepoužité a nepoškozené zboží zasílejte doporučeně zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

 

Lukas Kutra
Stara cesta 30
763 14 Zlin 12

 

 

Nezapomeňte připsat i telefonní číslo 608 980 817, aby doručení proběhlo bez komplikaci a balík k nám v pořádku dorazil.

 

Postup uplatnění reklamace

 

Objevil se problém s koupeným zbožím? Nevěšte hlavu, postup reklamace není nijak složitý ani zdlouhavý. Stačí, když nám na email obchod@coque.cz co nejdříve zašlete údaje uvedené níže, případně rovnou pošlete vyplněný formulář pro reklamaci zboží, který je ke stažení níže.

Poškozené zboží při přepravě

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží,
  • důvod reklamace (popis závady zboží atd.),
  • fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

Nefunkční zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží,
  • důvod reklamace (popis závady zboží),
  • v ideálním případě fotografie reklamovaného zboží.

Kompletní nepoužité a nepoškozené zboží zasílejte doporučeně zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

 

Lukas Kutra
Stara cesta 30
763 14 Zlin 12

 

 

Nezapomeňte připsat i telefonní číslo 608 980 817, aby doručení proběhlo bez komplikaci a balík k nám v pořádku dorazil.

 

Spolu se zbožím zašlete i vyplněný formulář pro reklamaci zboží, který je ke stažení níže. Jakmile k nám zboží dorazí, tento formulář potvrdíme a zašleme na vaši e-mailovou adresu. O výsledku reklamace vám dáme vědět telefonicky nebo emailem do 30 dní od přijetí zboží.

 

Berte, prosím, na vědomí, že reklamaci nelze podat telefonicky

 

 

Formulář pro reklamaci/vrácení zboží ke stažení (docx)

 

Formulář pro reklamaci/vrácení zboží ke stažení (pdf)